top of page

פרוטזות לידיים

פרוטזות לקטיעה מתחת למרפק
פרוטזות לקטיעה מעל המרפק
פרוטזות לאצבע

פרוטזות לספורט אתגרי 

פרוטזות ביוניות - הדור המתקדם 

גם לנשים קיימת אסתטיקה.הפרוטזה הביונית

גם לנשים קיימת אסתטיקה.הפרוטזה הביונית

פעולות בהן הקטוע שולט באמצעות אפליקציה

פעולות בהן הקטוע שולט באמצעות אפליקציה

כפפה אסתטית ברמה גבוהה. תותבת ביונית

כפפה אסתטית ברמה גבוהה. תותבת ביונית

רכיב באצבע המורה לתפעול מסך מגע

רכיב באצבע המורה לתפעול מסך מגע

אחיזת מצלמה אפשרית גם כן

אחיזת מצלמה אפשרית גם כן

גם לצלם בפרוטזה ביונית

גם לצלם בפרוטזה ביונית

כושר אחיזה גבוהה בנשיאת משקל

כושר אחיזה גבוהה בנשיאת משקל

סוגי כף יד ביונית המובילים כיום

סוגי כף יד ביונית המובילים כיום

רמת רגישות גבוהה הניתנת לכיוון

רמת רגישות גבוהה הניתנת לכיוון

שינוי מנח פרק כף היד לגמישות תפקודית

שינוי מנח פרק כף היד לגמישות תפקודית

פרוטזה ביונית עם אצבעות מתפקדות

פרוטזה ביונית עם אצבעות מתפקדות

פרוטזה ביונית לקטיעת אצבעות

פרוטזה ביונית לקטיעת אצבעות

תותבת ביונית לקטיעת אצבעות

תותבת ביונית לקטיעת אצבעות

מצב אחיזה לתפיסה עדינה

מצב אחיזה לתפיסה עדינה

מבחר גדלים להתאמה מירבית

מבחר גדלים להתאמה מירבית

כפפה אסתטית מסיליקון.תותבת ביונית

כפפה אסתטית מסיליקון.תותבת ביונית

כדוגמא - 5 פעולות אינטואיטיביות לתפקוד ש

כדוגמא - 5 פעולות אינטואיטיביות לתפקוד ש

bottom of page